DPO1176/2003
ID intern unic:  287976
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1176
din  20.03.2003
privind conferirea titlului onorific "Maestru în Artă"  domnului Aleksandr MOROZOV
Publicat : 28.03.2003 în Monitorul Oficial Nr. 056     art Nr : 256
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în dezvoltarea artei muzicale şi pentru contribuţie substanţială la întărirea prieteniei, colaborării şi relaţiilor culturale între popoarele Federaţiei Ruse şi Republicii Moldova, domnului Aleksandr MOROZOV, compozitor, i se conferă titlul onorific "Maestru în Artă".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA     Vladimir VORONIN
Chişinău, 20 martie 2003.
Nr. 1176-III.