DPO1182/2003
ID intern unic:  287984
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1182
din  25.03.2003
privind conferirea "Ordinului de Onoare"
doamnei Zinaida GRECIANÎI
Publicat : 01.04.2003 în Monitorul Oficial Nr. 060     art Nr : 270
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru contribuţia personală la realizarea politicii sociale de stat, acordarea de asistenţă financiară şi materială instituţiilor sociale şi susţinerea în permanenţă a acţiunilor umanitare, doamnei Zinaida GRECIANÎI, ministru al finanţelor, i se conferă "Ordinul de Onoare".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA             Vladimir VORONIN
Chişinău, 25 martie 2003.
Nr. 1182-III.