DPO121/2005
ID intern unic:  288024
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 121
din  30.06.2005
privind conferirea "Ordinului de Onoare" domnului
Charles Tom OWENS
Publicat : 08.07.2005 în Monitorul Oficial Nr. 92-94     art Nr : 439
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia deosebită la dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor academice dintre Statele Unite ale Americii şi Republica Moldova, domnului Charles Tom OWENS, preşedinte al Fundaţiei de Cercetare şi Dezvoltare Civilă (CRDF), i se conferă "Ordinul de Onoare".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                        Vladimir VORONIN

Chişinău, 30 iunie 2005.
Nr. 121-IV.