DPO1218/2003
ID intern unic:  288035
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1218
din  08.04.2003
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 11.04.2003 în Monitorul Oficial Nr. 067     art Nr : 308
În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se numesc în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, următorii:
ALERGUŞ Constantin         NICA Leonid
ANESTE Vladimir           POPOV Nicolae
CHIRIAC Tatiana           SCIASTLIVÎI Iurie
COROLEVSCHI Dumitru         SINIŢARU Ion      
DAŞCHEVICI Grigore         TCACIUC Nicolae
DĂNĂILĂ Ion           TOMA Vera.
MICU Victor
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA     Vladimir VORONIN
Chişinău, 8 aprilie  2003.
Nr. 1218-III.