DPO1225/2003
ID intern unic:  288046
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1225
din  14.04.2003
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
doamnei Maria DOBRIN
Publicat : 18.04.2003 în Monitorul Oficial Nr. 073     art Nr : 341
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în complexul agroindustrial şi contribuţie substanţială la sporirea eficienţei producţiei, doamnei Maria DOBRIN, şef al fermei de lapte-marfă a Cooperativei Agricole "Ciobalaccia", Cantemir, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA     Vladimir VORONIN
Chişinău, 14 aprilie 2003.
Nr. 1225-III.