DPO1229/1999
ID intern unic:  288051
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1229
din  26.11.1999
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de lucrători
din complexul agromdustrial
Publicat : 09.12.1999 în Monitorul Oficial Nr. 135
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în agricultură şi în industria prelucrătoare, merite deosebite în sporirea eficienţei producţiei agricole şi contribuţie substanţială la dezvoltarea infrastructurii social-economice, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii" următorilor:
BRAŞOVEANU Petru      - preşedinte al Cooperativei Agricole de Producţie
       şi Consum "Moldova", judeţul Chişinău
CAZACU Alexandru         - conducător al Gospodăriei Ţărărneşti "Cazacu",
        judeţul Chişinău
COSTOV Vasili                 - preşedinte al Firmei Agricole "Valea Perjei", judeţul Taraclia
TONCIUC Vladimir          - director al Combinatului de Produse Alimentare din Bălţi;
Medalia "Meritul Civic" următorilor:
CIORICI Pavel                        - director al Societăţii pe Acţiuni "Avicola-Codru",
                                                judeţul Ungheni
CIUMACENCO Veaceslav  - conducător de brigadă în Societatea
                                                cu Răspundere Limitată "Triticalex", judeţul Tighina
KIKTENKO Nikolai              - conducător al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                                 "Agroprodusredcom", judeţul Bălţi
LUNGU Petru                         - specialist coordonator la Agenţia Naţională Cadastru,                   Resurse Funciare şi Geodezie
PLВMĂDEALĂ Alexandru   - şef al Fabricii de Vinificaţie a
                                                Firmei Agricole "Cimişlia" S.A., judeţul Lăpuşna
PUTREGAI Constantin  - preşedinte al Cooperativei Agricole "Glia", judeţul Cahul
URZICĂ Iurie                         - preşedinte al Societăţii pe Acţiuni "Avicola", judeţul Bălţi;
Titlul onorific "Om Emerit" următorilor:
LUNGU Vasile  - director general al Asociaţiei Republicane de Stat
                  pentru Protecţia Solurilor
MORARU Timofei  - conducător al Asociaţiei Gospodăriilor Ţărăneşti
                                    "Victoria-Cuget", judeţul Orhei
POIAN Petru     - director al Societăţii pe Acţiuni "Tutun-CTC"
SĂCARĂ lon    - director adjunct al Colegiului Naţional
      de Viticultură şi Vinificaţie.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 26 noiembrie 1999.
Nr. 1229-11.