DPO1232/1999
ID intern unic:  288059
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1232
din  01.12.1999
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului
Valerian REVENCO
Publicat : 09.12.1999 în Monitorul Oficial Nr. 135     Promulgat : 01.12.1999
În temeiul art. 88 lit. a) dm Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în domeniul protecţiei sociale a populaţiei şi participare activă la viaţa obştească a ţării, domnului Valerian REVENCO, prim-viceministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chisinău, 1 decembrie 1999.
Nr. 1232-II.