DPO1234/2003
ID intern unic:  288064
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1234
din  18.04.2003
privind conferirea de distincţii de stat unui grup
de lucrători de la Compania "Teleradio-Moldova"
Publicat : 25.04.2003 în Monitorul Oficial Nr. 077     art Nr : 365
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea televiziunii naţionale, contribuţie substanţială la propagarea valorilor spirituale şi morale şi înaltă măiestrie profesională, se conferă:
"Ordinul de Onoare"
domnului Alexandru GROSU   - prim-vicepreşedinte al Companiei "Teleradio-Moldova",      
    director general al Televiziunii;
Ordinul "Gloria Muncii"
doamnei Maria VELIXAR   - redactor în Redacţia "Comunitate" TV;
Medalia "Meritul Civic"
domnului Petru SINICA   - şef al Direcţiei cadre şi secretariat
doamnei Tatiana VLAS     - redactor-şef al Redacţiei publicistică TV;
Medalia "Mihai Eminescu"
doamnei Ecaterina TELEŞCU   - director adjunct al Departamentului emisiuni pentru      
    copii şi tineret TV
doamnei Aurelia VASILICĂ   - prezentatoare în Departamentul "Actualităţi" TV;
Titlul onorific "Om Emerit"
doamnei Galina FORTUNA   - director al Departamentului emisiuni pentru copii şi tineret TV.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA     Vladimir VORONIN
Chişinău, 18 aprilie 2003.
Nr. 1234-III.