DPO1243/2003
ID intern unic:  288076
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1243
din  24.04.2003
privind conferirea de distincţii de stat
doamnelor Elena CERESCU şi Maria ŢURCAN
Publicat : 29.04.2003 în Monitorul Oficial Nr. 080     art Nr : 376
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea televiziunii naţionale, contribuţie substanţială la propagarea valorilor spirituale şi morale şi înaltă măiestrie profesională, se conferă:
"Ordinul de Onoare"
doamnei Elena CERESCU   - regizor în Departamentul "Actualităţi" TV al Companiei      
    "Teleradio-Moldova";
Titlul onorific "Om Emerit"
doamnei Maria ŢURCAN   - regizor în Departamentul "Actualităţi" TV al Companiei      
    "Teleradio-Moldova".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA     Vladimir VORONIN
Chişinău, 24 aprilie 2003.
Nr. 1243-III.