DPO1253/2003
ID intern unic:  288088
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1253
din  08.05.2003
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Gheorghi MOLLA
Publicat : 16.04.2003 în Monitorul Oficial Nr. 084     art Nr : 396
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în serviciul public, contribuţie substanţială la promovarea transformărilor social-economice şi activitate organizatorică şi obştească prodigioasă, domnului Gheorghi MOLLA, prim-vicepreşedinte al Comitetului Executiv al Găgăuziei (Gagauz-Yeri), i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA      Vladimir VORONIN
Chişinău, 8 mai 2003.
Nr. 1253-III.