DPO1259/2003
ID intern unic:  288097
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1259
din  15.05.2003
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Grigore FIODOROV
Publicat : 23.05.2003 în Monitorul Oficial Nr. 087     art Nr : 413
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea învăţămîntului universitar, contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare în domeniul dreptului şi activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, domnului Grigore FIODOROV, conferenţiar universitar la Universitatea de Stat din Moldova, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA      Vladimir VORONIN
Chişinău, 15 mai 2003.
Nr. 1259-III.