DPO1260/2003
ID intern unic:  288102
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1260
din  15.05.2003
privind conferirea medaliei "Meritul Civic"
doamnei Lidia LUPU
Publicat : 23.05.2003 în Monitorul Oficial Nr. 087     art Nr : 414
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă rodnică în organele administraţiei publice, contribuţie la promovarea transformărilor social-economice şi activitate organizatorică şi obştească intensă, doamnei Lidia LUPU, prefect al judeţului Lăpuşna, i se conferă medalia "Meritul Civic".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA     Vladimir VORONIN
Chişinău, 15 mai 2003.
Nr. 1260-III.