DPO1267/2003
ID intern unic:  288112
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1267
din  16.05.2003
privind conferirea "Ordinului de Onoare"
protoiereului Vasile GARBUZ
Publicat : 23.05.2003 în Monitorul Oficial Nr. 087     art Nr : 418
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru contribuţie substanţială la renaşterea spirituală şi morală a societăţii, protoiereului Vasile GARBUZ, paroh al Bisericii "Sfîntul Ioan Teologul" din satul Peresecina, Orhei, i se conferă "Ordinul de Onoare".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA     Vladimir VORONIN
Chişinău, 16 mai 2003.
Nr. 1267-III.