DPO1292/2003
ID intern unic:  288145
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1292
din  06.06.2003
privind conferirea "Ordinului de Onoare"
domnului Valeriu LOGHIN
Publicat : 17.06.2003 în Monitorul Oficial Nr. 121     art Nr : 486
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru contribuţie substanţială la desfăşurarea unor acţiuni social-umanitare şi merite deosebite în dezvoltarea turismului rural, domnului Valerui LOGHIN, director general al Staţiunii Turistice "Satul Moldovenesc", Criuleni, i se conferă "Ordinul de Onoare".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA     Vladimir VORONIN
Chişinău, 6 iunie 2003.
Nr. 1292-III.