DPO1298/2003
ID intern unic:  288151
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1298
din  11.06.2003
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 13.06.2003 în Monitorul Oficial Nr. 116-120     art Nr : 476
În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova, al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se numesc în funcţia de judecător, pe un termen de 5 ani următorii:
    BOŞNAC Tatiana     - la Judecătoria Taraclia
    CREŢU Constantin    - la Judecătoria Ialoveni
    MORARU Petru       - la Judecătoria Cahul
    PŞENIŢA Eugeniu    - la Judecătoria Edineţ
    RADU Sergiu            - la Judecătoria Orhei.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                              Vladimir VORONIN

    Chişinău, 11 iunie 2003.
    Nr. 1298-III.