DPO1300/2003
ID intern unic:  288164
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1300
din  11.06.2003
privind eliberarea din funcţie a unor judecători
Publicat : 13.06.2003 în Monitorul Oficial Nr. 116     art Nr : 478
În temeiul art. 25 alin. (1) lit. j) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se eliberează din funcţia de judecător următorii:
ANDRONIC Tudor   - judecător la Judecătoria Ungheni
CHIAN Ana   - judecător la Judecătoria Rîşcani, municipiul Chişinău
CREŢU Gheorghe   - judecător la Tribunalul municipiului Chişinău
LUPU Mihail   - judecător la Judecătoria Botanica, municipiul Chişinău.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA     Vladimir VORONIN
Chişinău, 11 iunie 2003.
Nr. 1300-III.