DPO1305/2003
ID intern unic:  288169
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1305
din  11.06.2003
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 17.06.2003 în Monitorul Oficial Nr. 121     art Nr : 489
În temeiul art. 116 alin. (2) şi (5) din Constituţia Republicii Moldova, al art. 20 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului şi al art. XIX alin. (5) din Legea nr. 191-XV din 8 mai 2003 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Art. 1. - Se numesc, prin transfer, în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău următorii:
BOGOROŞ Valeriu         CLEVADÎ Valentina  
BUDĂI Nelea           MICU Tudor
RĂDUCANU Tatiana         TIMOFTI Nicolae.
ROTARCIUC Dina
Art. 2. - Prezentul decret intră în vigoare la 12 iunie 2003.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA     Vladimir VORONIN
Chişinău, 11 iunie 2003.
Nr. 1305-III.