DPO132/1995
ID intern unic:  288188
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 132
din  25.04.1995
privind numirea unor judecători ai judecătoriilor raionale
Publicat : 05.05.1995 în Monitorul Oficial Nr. 024     Promulgat : 25.04.1995
   În conformitate  cu  articolul  116  alineatul  (2)  din  Constituţia Republicii Moldova şi propunerea Consiliului Superior al Magistraturii,
   Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
   Art. 1. - Se numesc în funcţie de judecător pe un termen de 5 ani:
   ABABII Eduard         - judecător al judecătoriei raionale Drochia
   ARNĂUT Sergiu         - judecător al judecătoriei sectorului Rîşcani,
                             or. Chişinău
   BODRUG Tudor          - judecător al judecătoriei sectorului Ciocana,
                             or. Chişinău
   BRAŞOVEANU Vladimir   - judecător al judecătoriei sectorului Centru,
                             or. Chişinău
   CURDOV Afanasii       - judecător al judecătoriei raionale Vulcăneşti
   OCEREDNÎI Nicolai     - judecător al judecătoriei orăşeneşti Bălţi
   PAHOPOL Anatol        - judecător al judecătoriei sectorului Rîşcani,
                             or. Chişinău
   VORNICESCU Igor       - judecător al judecătoriei sectorului Rîcani,
                            or. Chişinău.
   Art. 2. - Prezentul Decret intră în vigoare la data semnării.
    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                       Mircea SNEGUR
    or. Chişinău, 25 aprilie 1995
    nr. 132