DPO1329/2003
ID intern unic:  288202
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1329
din  26.06.2003
privind conferirea "Ordinului de Onoare"
domnului Mihail KODIN
Publicat : 01.07.2003 în Monitorul Oficial Nr. 134     art Nr : 538
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru contribuţie substanţială la intensificarea şi extinderea relaţiilor de prietenie şi colaborare moldo-ruse şi pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova, domnului Mihail KODIN, vicepreşedinte al Academiei de Ştiiinţe Sociale din Federaţia Rusă, i se conferă "Ordinul de Onoare".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA   Vladimir VORONIN
Chişinău, 26 iunie 2003.
Nr. 1329-III.