DPO133/2005
ID intern unic:  288204
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 133
din  07.07.2005
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de artişti
de la Teatrul Naţional de Operă şi Balet
Publicat : 15.07.2005 în Monitorul Oficial Nr. 95-97     art Nr : 458
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea culturii şi artei, înaltă măiestrie profesională şi contribuţie la propagarea valorilor spirituale şi morale, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii" următorilor:
DRAGOŞ Vladimir        - solist-vocalist
PODARUEVA Natalia   - pedagog-repetitor în trupa de balet;
Titlul onorific "Maestru în Artă" următorilor:
ARCEA Anatolie           - solist în trupa de balet
BĂNCILĂ Angela         - artist în orchestra simfonică
COJOCARU Valeriu     - solist în trupa de balet.

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                              Vladimir VORONIN

Chişinău, 7 iulie 2005.
Nr. 133-IV.