DPO1358/2003
ID intern unic:  288242
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1358
din  08.07.2003
privind numirea doamnei Ruslana BURDENIUC
în funcţia de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă
Publicat : 15.07.2003 în Monitorul Oficial Nr. 146     art Nr : 591
În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Doamna Ruslana BURDENIUC se numeşte în funcţia de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA     Vladimir VORONIN
Chişinău, 8 iulie 2003.
Nr. 1358-III.