DPO1359/2003
ID intern unic:  288243
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1359
din  08.07.2003
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 15.07.2003 în Monitorul Oficial Nr. 146     art Nr : 592
În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se numesc în funcţia de judecător, pe un termen de 5 ani următorii:
TUTUNARU Ion       - la Judecătoria Floreşti
PANFILII Veaceslav     - la Judecătoria Anenii Noi.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA     Vladimir VORONIN
Chişinău, 8 iulie 2003.
Nr. 1359-III.