DPO136/2005
ID intern unic:  288246
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 136
din  13.07.2005
privind conferirea de distincţii de stat domnilor
Vasile CARAUŞ, Fiodor BOEV şi Ion GHENEA
Publicat : 22.07.2005 în Monitorul Oficial Nr. 98-100     art Nr : 467
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în sistemul cooperaţiei de consum, merite în perfecţionarea deservirii comerciale a populaţiei şi contribuţie la modernizarea tehnologiei de comercializare a mărfurilor, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Vasile CARAUŞ   - preşedinte al Biroului Executiv
                                             al Uniunii Centrale a   Cooperativelor de Consum;
Medalia "Meritul Civic"
domnului Fiodor BOEV      - preşedinte al Biroului Executiv al Cooperativei de Consum
                                             din oraşul Ceadîr-Lunga
domnului Ion GHENEA      - director al Combinatului de Panificaţie din oraşul Făleşti.

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                     Vladimir VORONIN

Chişinău, 13 iulie 2005.
Nr. 136-IV.