DPO1369/2003
ID intern unic:  288256
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1369
din  14.07.2003
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 18.07.2003 în Monitorul Oficial Nr. 149     art Nr : 612
În temeiul art. 116 alin. (2) şi (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 20 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se numesc, prin transfer, în funcţia de judecător următorii:
BOICO Victor   - la Judecătoria Buiucani, municipiul Chişinău
GORUN Gheorghe   - la Judecătoria Rîşcani, municipiul Chişinău
LEANCA Mihail   - la Judecătoria Buiucani, municipiul Chişinău
PANOV Ana   - la Judecătoria Buiucani, municipiul Chişinău.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Vladimir VORONIN
Chişinău, 14 iulie 2003.
Nr. 1369-III.