DPO139/2005
ID intern unic:  288282
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 139
din  19.07.2005
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 22.07.2005 în Monitorul Oficial Nr. 98-100     art Nr : 470
În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se numesc în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, următorii:
BELOUS Vadim
COSTIN Serghei
CREŢU Anatol
GHEDREUŢAN Valeriu
GONCEARUC Ion
GONŢA Fiodor
GUZUN Iurie
LAZARI Veaceslav.

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                               Vladimir VORONIN

Chişinău, 14 iulie 2005.
Nr. 139-IV.