DPO1393/2003
ID intern unic:  288286
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1393
din  25.07.2003
privind conferirea "Ordinului de Onoare" doamnei Valentina SILANTIEVA
Publicat : 01.08.2003 în Monitorul Oficial Nr. 163     art Nr : 685
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi rodnică în organele sindicale, contribuţie substanţială la protecţia drepturilor mamei şi copilului şi merite în dezvoltarea mişcării sindicaliste, doamnei Valentina SILANTIEVA, copeşedinte al Asociaţiei de Femei a Confederaţiei Sindicatelor Libere din Republica Moldova "Solidaritate", i se conferă "Ordinul de Onoare".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA             Vladimir VORONIN
Chişinău, 25 iulie 2003.
Nr. 1393-III.