DPO1394/2003
ID intern unic:  288287
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1394
din  25.07.2003
privind conferirea "Ordinului de Onoare" domnului
Pavel PETROVSKI
Publicat : 01.08.2003 în Monitorul Oficial Nr. 163-166     art Nr : 686
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de înaltă preţuire pentru remarcabila contribuţie la intensificarea şi extinderea relaţiilor de prietenie şi colaborare moldo-ruse şi pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova, domnului Pavel PETROVSKI, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Federaţiei Ruse în Republica Moldova, i se conferă "Ordinul de Onoare".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                          Vladimir VORONIN

    Chişinău, 25 iulie 2003.
    Nr. 1394-III.