DPO1395/2003
ID intern unic:  288288
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1395
din  25.07.2003
privind conferirea "Ordinului de Onoare" doamnei Pamela HYDE SMITH
Publicat : 01.08.2003 în Monitorul Oficial Nr. 163     art Nr : 687
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor dintre Statele Unite ale Americii şi Republica Moldova, doamnei Pamela HYDE SMITH, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, i se conferă "Ordinul de Onoare".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA             Vladimir VORONIN
Chişinău, 25 iulie 2003.
Nr. 1395-III.