DPO1425/2003
ID intern unic:  288330
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1425
din  31.07.2003
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de feroviari
Publicat : 12.08.2003 în Monitorul Oficial Nr. 173-176     art Nr : 744
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în transportul feroviar şi contribuţie substanţială la sporirea eficienţei utilizării materialului rulant şi la asigurarea securităţii circulaţiei trenurilor, se conferă:
"Ordinul Republicii"
    domnului Miron GAGAUZ            - director general al Întreprinderii de Stat
                                                            "Calea Ferată din Moldova";
Medalia "Meritul Civic"
    domnului Vasile BALANIUC        - electromecanic superior în secţia de semnalizare
                                                          
şi telecomunicaţii, Staţia Bălţi
    domnului Petru DMITRIENCO     - electromontor în secţia de semnalizare şi
                                                           telecomunica
ţii, Staţia Basarabeasca
    domnului Valeri SANUHIN          - lăcătuş în Depoul de Locomotive, Staţia Chişinău.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                         Vladimir VORONIN

    Chişinău, 31 iulie 2003.
    Nr. 1425-III.