DPO143/2005
ID intern unic:  288338
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 143
din  18.07.2005
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
 domnului Simion PÎTÎRNICHE
Publicat : 22.07.2005 în Monitorul Oficial Nr. 98-100     art Nr : 472
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în complexul agroindustrial, merite în domeniul mecanizării agriculturii şi contribuţie la implementarea tehnologiilor performante, domnului Simion PÎTÎRNICHE, mecanizator la Întreprinderea de Producţie "Moldsemporumb" S.R.L. din satul Dobruşa, raionul Şoldăneşti, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

   PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                                        Vladimir VORONIN

    Chişinău, 18 iulie 2005.
    Nr. 143-IV.