DPO1430/2000
ID intern unic:  288339
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1430
din  26.04.2000
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 27.04.2000 în Monitorul Oficial Nr. 046
   În temeiul art.  116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea privind statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic.  - Se numesc în funcţia de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă următorii:
        ABABEI Eduard
        ARNĂUT Sergiu
        BODRUG Tudor
        BRAŞOVEANU Vladimir
        CURDOV Afanasi
        OCEREDNÎI Nicolae
        VORNICESCU Igor.
    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                          Petru LUCINSCHI
    Chişinău, 26 aprilie 2000.
    Nr. 1430-II.