DPO1432/2003
ID intern unic:  288342
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1432
din  04.08.2003
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Anatoli COLOTOVCHIN
Publicat : 12.08.2003 în Monitorul Oficial Nr. 173     art Nr : 745
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea arhitecturii şi urbanisticii şi contribuţie substanţială la proiectarea unor importante obiecte de menire productivă şi social-culturală, domnului Anatoli COLOTOVCHIN, arhitect-şef proiecte la Institutul Naţional de Cercetări şi Proiectări "Urbanproiect", i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                    Vladimir VORONIN
Chişinău, 4 august 2003.
Nr. 1432-III.