DPO1433/2003
ID intern unic:  288344
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1433
din  04.08.2003
privind conferirea de distincţii de stat domnilor Ivan PEEV şi Procopie PERJAN
Publicat : 12.08.2003 în Monitorul Oficial Nr. 173     art Nr : 746
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea industriei materialelor de construcţii, contribuţie substanţială la sporirea nivelului tehnic al producţiei, la diversificarea sortimentelor şi la îmbunătăţirea calităţii articolelor fabricate se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Ivan PEEV     - director al Societăţii pe Acţiuni "Santek", Taraclia;
Titlul onorific "Om Emerit"
domnului Procopie PERJAN   - director al Întreprinderii Specializate "Inmex", Chişinău.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA             Vladimir VORONIN
Chişinău, 4 august 2003.
Nr. 1433-III.