DPO1437/2003
ID intern unic:  288352
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1437
din  08.08.2003
privind conferirea "Ordinului Republicii"
Excelenţei Sale domnului Leonid KUCIMA
Publicat : 15.08.2003 în Monitorul Oficial Nr. 177     art Nr : 750
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se conferă Excelenţei Sale domnului Leonid KUCIMA, Preşedintele Ucrainei, "Ordinul Republicii", în semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi colaborare dintre Ucraina şi Republica Moldova.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA             Vladimir VORONIN
Chişinău, 8 august 2003.
Nr. 1437-III.