DPO1438/2000
ID intern unic:  288353
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1438
din  28.04.2000
privind conferirea de distincţii de stat
domnilor Alexandru RUSU şi Victor ŢIPERMAN
Publicat : 12.05.2000 în Monitorul Oficial Nr. 054     Promulgat : 28.04.2000
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru succese în activitatea  editorială şi poligrafică, contribuţie substanţială la reutilarea întreprinderilor şi la implementarea metodelor avansate de organizare a muncii, merite în diversificarea sortimentelor şi îmbunătăţirea calităţii articolelor fabricate, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului
Alexandru RUSU   - director general al Firmei "Baştina - RADOG";
Medalia "Meritul Civic"
domnului
Victor ŢIPERMAN   - director al Tipografiei Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                            Petru LUCINSCHI
Chişinău, 28 aprilie 2000.
Nr. 1438-II.