DPO1438/2003
ID intern unic:  288354
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1438
din  26.08.2003
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Alexandr LEVIN
Publicat : 05.09.2003 în Monitorul Oficial Nr. 191     art Nr : 762
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în domeniul cooperaţiei de consum şi contribuţie substanţială la dezvoltarea industriei alimentare, domnului Alexandr LEVIN i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                    Vladimir VORONIN
Chişinău, 26 august 2003.
Nr. 1438-III.