DPO1447/2003
ID intern unic:  288370
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1447
din  08.09.2003
privind numirea în funcţie a unui judecător
Publicat : 12.09.2003 în Monitorul Oficial Nr. 196-199     art Nr : 767
În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin.(1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Doamna Mariana PITIC se numeşte în funcţia de judecător la Judecătoria Hînceşti, pe un termen de 5 ani.

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                     Vladimir VORONIN

Chişinău, 8 septembrie 2003.
Nr. 1447-III.