DPO1451/2003
ID intern unic:  288381
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1451
din  11.09.2003
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 19.09.2003 în Monitorul Oficial Nr. 200     art Nr : 776
În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se numesc în funcţia de judecător, pe un termen de 5 ani, următorii:
ANDRIAŞ Liliana     - la Judecătoria Economică de Circumscripţie
GÎRBU Silvia     - la Judecătoria Buiucani, municipiul Chişinău
IORGOV Steliana     - la Judecătoria Rîşcani, municipiul Chişinău
POPOVICI Dorin     - la Judecătoria Buiucani, municipiul Chişinău
ZAPOROJANU Vitalie   - la Judecătoria Donduşeni.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA            Vladimir VORONIN
Chişinău, 11 septembrie 2003.
Nr. 1451-III.