DPO1453/2003
ID intern unic:  288384
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1453
din  15.09.2003
privind conferirea de distincţii de stat domnilor
Vladimir MORDEAC şi Ivan MIRONIC
Publicat : 19.09.2003 în Monitorul Oficial Nr. 200     art Nr : 778
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în gospodăria silvică, contribuţie substanţială la sporirea eficienţei utilizării şi regenerării resurselor forestiere şi activitate intensă de protecţie a mediului înconjurător, se conferă:
      Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Vladimir MORDEAC   - director al Întreprinderii de Stat pentru Silvicultură Edineţ;
      Medalia "Meritul Civic"
domnului Ivan MIRONIC     - şef de secţie la Agenţia de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                    Vladimir VORONIN
Chişinău, 15 septembrie 2003.
Nr. 1453-III.