DPO1454/2000
ID intern unic:  288385
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1454
din  12.05.2000
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Isai CВRMU
Оn temeiul art. 88 lit. a) din Constituюia Republicii Moldova
xa7i al Legii cu privire la distincюiile de stat ale Republicii Moldova,
Publicat : 25.05.2000 în Monitorul Oficial Nr. 059
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru succese оn activitatea de creaюie, merite оn dezvoltarea \xa7i propagarea artelor plastice \xa7i оnaltг mгiestrie artisticг, domnului Isai CВRMU, membru al Uniunii Arti\xa7tilor Plastici, i se conferг Ordinul "Gloria Muncii".
    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                             Petru LUCINSCHI
    Chişinău, 12 mai 2000.
    Nr. 1454-II.