DPO1456/2000
ID intern unic:  288389
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1456
din  15.05.2000
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de lucrători
din domeniul telecomunicaţiilor
Publicat : 01.06.2000 în Monitorul Oficial Nr. 063
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea telecomunicaţiilor, contribuţie substanţială la implementarea realizărilor progresului tehnico-ştiinţific în ramură şi perfecţionarea formelor şi metodelor de organizare a muncii, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
doamnei Stela ŞCOLA   - director general al Societăţii pe Acţiuni "Moldtelecom";
Medalia "Meritul Civic"
domnului               - montor la Centrul de
Vladimir KAMOZIN                 Telecomunicaţii Glodeni
domnului               - şef de secţie la Întreprinderea de
Gheorghe RAILEANU                 Stat "Radiocomunicaţii"
domnului Chiril ŢURCAN      - şef de secţie la Întreprinderea de Stat "Radiocomunicaţii"
domnului              - director pentru construcţii la
Gheorghe URSACHI                 Societatea pe Acţiuni "Moldtelecom"
domnului              - şef al reţelei telefonice rurale la
Vladimir VERBANOV                Centrul de Telecomunicaţii Soroca
domnului              - consultant la Întreprinderea de
Ghennadi ZAZULIN                Stat "Radiocomunicaţii";
Titlul onorific "Om Emerit"
doamnei Ludmila BOICO   - telefonistă la Reţeaua Telecomunicaţii Interurbane şi Internaţionale
domnului             - director tehnic al Centrului de
Constantin BOZBEI               Telecomunicaţii Vulcăneşti
domnului Nicolae RUSSU   - jonctor la Reţeaua Telefonică Chişinău.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                             Petru LUCINSCHI
Chişinău, 15 mai 2000.
Nr. 1456-II.