DPO1463/2003
ID intern unic:  288406
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1463
din  26.09.2003
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului
Ion CEBOTARI
Publicat : 03.10.2003 în Monitorul Oficial Nr. 208     art Nr : 790
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea gospodăriei hoteliere, contribuţie substanţială la reconstrucţia şi modernizarea acesteia şi activitate organizatorică şi obştească intensă, domnului Ion CEBOTARI, manager-şef al Complexului Hotelier "Codru", municipiul Chişinău, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA             Vladimir VORONIN
Chişinău, 26 septembrie 2003.
Nr. 1463-III.