DPO1465/2000
ID intern unic:  288409
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1465
din  17.05.2000
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de muzeografi
Publicat : 01.06.2000 în Monitorul Oficial Nr. 063
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea muzeografiei, contribuţie substanţială la restaurarea şi amenajarea monumentelor de istorie şi cultură şi activitate prodigioasă în domeniul studierii, păstrării şi propagării moştenirii culturale, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii" următorilor:
NEGRUŢĂ Vasile   - şef de laborator la Muzeul Naţional de Arte Plastice
RĂILEANU Nicolae   - director al Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei;
Medalia "Meritul Civic" următorilor:
BORODAC Eugenia   - custode-şef al fondurilor Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei
MIHAILO Larisa   - şef de secţie la Muzeul Naţional de Arte Plastice;
Titlul onorific "Om Emerit" următorilor:
CIOCANU Maria   - şef de secţie la Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
CRACAN Antonina   - colaborator ştiinţific la Casa-muzeu "A.S.Puşkin"
CUŞNIRENCO Victor   - secretar ştiinţific la Casa-muzeu "A.S.Puşkin".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                               Petru LUCINSCHI
Chişinău, 17 mai 2000.
Nr. 1465-II.