DPO1465/2003
ID intern unic:  288410
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1465
din  30.09.2003
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de lucrători de la Societatea
pe Acţiuni "Cristal-Flor", Floreşti
Publicat : 10.10.2003 în Monitorul Oficial Nr. 211     art Nr : 803     Promulgat : 30.09.2003
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în sporirea eficienţei producţiei şi contribuţie substanţială la reutilarea tehnică a întreprinderii, la diversificarea sortimentelor şi la îmbunătăţirea calităţii articolellor fabricate, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Vladimir POLEACOV   - prim-vicedirector general;
Medalia "Meritul Civic"
doamnei Lidia DOINA       - maistru
domnului Vasile MELNIC     - şef de secţie.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA             Vladimir VORONIN
Chişinău, 30 septembrie 2003.
Nr. 1465-III.