DPO1473/2000
ID intern unic:  288426
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1473
din  23.05.2000
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 01.06.2000 în Monitorul Oficial Nr. 063
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru contribuţie substanţială la păstrarea şi propagarea moştenirii culturale, afirmarea valorilor spirituale şi morale şi participare activă la acţiunile filantropice şi cultural-educative, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Nikolai OLEINIK - preşedinte al Comunităţii Ucrainene din Republica Moldova;
Medalia "Meritul Civic"
domnului            - preşedinte al Comunităţii Beloruse
Vladimir DZERJI|KI              din Republica Moldova;
Titlul onorific "Maestru în Artă"
domnului           - membru al Uniunii Artiştilor
Evgheni OSEREDCIUK   Plastici
domnului          - director artistic şi dirijor al
Viktor RAHMANOV            Orchestrei de Instrumente Populare Ruse "Lad".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                Petru LUCINSCHI
Chişinău, 23 mai 2000.
Nr. 1473-II.