DPO1473/2003
ID intern unic:  288427
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1473
din  03.10.2003
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Ozea RUSU
Publicat : 10.10.2003 în Monitorul Oficial Nr. 211     art Nr : 811
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea ocrotirii sănătăţii, contribuţie substanţială la implementarea metodelor avansate de diagnostic şi tratament şi activitate metodico-organizatorică prodigioasă, domnului Ozea RUSU, director al Centrului Ştiinţifico-Practic de Neurologie şi Neurochirurgie, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA             Vladimir VORONIN
Chişinău, 3 octombrie 2003.
Nr. 1473-III.