DPO1475/2003
ID intern unic:  288431
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1475
din  06.10.2003
privind conferirea de distincţii de stat domnului
Ion LACUSTA şi doamnei Nina ŞEVCIUC
Publicat : 10.10.2003 în Monitorul Oficial Nr. 211     art Nr : 813
În temeiul art. 88 lit. a). din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru mincă îndelungată şi prodigioasă în învăţămîntul universitar, contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-ştiinţifică intensă, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Ion LACUSTA   - şef de catedră la Universitatea Agrară de Stat din Moldova;
Medalia "Meritul Civic"
doamnei Nina ŞEVCIUC  - laborant superior la Universitatea Agrară de Stat din Moldova.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA             Vladimir VORONIN
Chişinău, 6 octombrie 2003.
Nr. 1475-III.