DPO1476/2003
ID intern unic:  288433
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1476
din  08.10.2003
privind eliberarea doamnei Lucia LUPAŞCU din funcţia de judecător la Judecătoria Drochia
Publicat : 17.10.2003 în Monitorul Oficial Nr. 215     art Nr : 831
În temeiul art. 25 alin. (1) lit. j) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Doamna Lucia LUPAŞCU se eliberează din funcţia de judecător la Judecătoria Drochia.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA            Vladimir VORONIN
Chişinău, 8 octombrie 2003.
Nr. 1476-III.