DPO1477/2003
ID intern unic:  288435
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1477
din  08.10.2003
pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Tratatului dintre Republica Moldova
şi Romănia privind regimul frontierei de stat, colaborarea şi asistenţa mutuală în probleme de frontieră
Publicat : 17.10.2003 în Monitorul Oficial Nr. 215     art Nr : 832
În temeiul art. 86 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 7 din Legea privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se dispune iniţierea negocierilor asupra proiectului Tratatului dintre Republica Moldova şi Romănia privind regimul frontierei de stat, colaborarea şi asistenţa mutuală în probleme de frontieră.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA             Vladimir VORONIN
Chişinău, 8 octombrie 2003.
Nr. 1477-III.