DPO1483/2000
ID intern unic:  288449
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1483
din  29.05.2000
privind conferirea de distincţii de stat doamnelor Nina ŢURCAN
şi Natalia SUBOCI  
Publicat : 08.06.2000 în Monitorul Oficial Nr. 065
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi rodnică în organele sindicale, contribuţie substanţială la protecţia socială a salariaţilor şi merite în dezvoltarea mişcării sindicaliste, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
doamnei Nina ŢURCAN   - preşedinte al Sindicatului Anagajaţilor din Serviciile Publice             (Sind ASP);
Medalia "Meritul Civic"
doamnei Natalia SUBOCI   - preşedinte al Consiliului Federaţiei
      Sindicale "Moldova-business-sind".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                Petru LUCINSCHI
Chişinău, 29 mai 2000.
Nr. 1483-II.